logo

Klachtenregeling

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiƫnt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als behandelaar en klager samen het gerezen probleem kunnen oplossen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet om dit samen op te lossen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de beroepsvereniging van de homeopaat , de NVKH. (www.nvkh.nl) Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u contact zal opnemen. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms kan het zijn dat u na het gesprek met de klachtenfunctionaris afziet van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ (Inspectie GezondheidsZorg) doen.

© Ina van der Goot

Top